Diamanter

Diamanten är världens hårdaste material och kan bara repas och slipas av andra diamanter. Den kan däremot klyvas, eftersom den är svagare i vissa riktningar av diamantkristallen.

Diamanten har också ytterligare en mycket unik och särskiljande egenskap. Den bryter ljuset som inget annat mineral. Den har det högsta brytningsindexet av alla ädelstenar, vilket gör att allt ljus i en briljantslipad diamant som träffar de över facetterna reflekteras s.k. total inre reflektion. Dessa unika egenskaper tillsammans med att den är sällsynt, gör diamanten unik och åtråvärd vilket medfört att den ofta används som makt- eller framgångssymbol.

Diamantens fyra C, som på engelska representerar

Carat – caratvikt – 1 carat motsvara 0,20 gram och en biljant som väger en carat är cirka 6 mm i diameter.

Cut – slipning. Det finns många slipformer och en god slipning är mycket viktig för stenens förmåga att reflektera ljuset och därmed lystern. Det finns många slipformer varav briljanten är den mest kända men också slipformer som princess, smaragdslipning, droppslipning och hjärtslipning säkert är välkända för er.

Colour – färg; en diamant ska helst vara så vit som möjligt och den färgen kallas River, följt av top wesselton och wesselton etc. tills man når gult icke vitt är alltså inte bra såvida inte färgen börjar bli intensiv blir t. ex. den gula färgen riktigt intensiv kallas den fancy och då kan den t.o.m. bli mer värdefull än en vit sten. Som tidigare nämnt finns ju fler färger grön, blå, rosa, orange m.m.

Clarity – renhet eller klarhet; en diamant ska vara så ren som möjligt. Större inneslutningar kan störa ljuset och försämra lystern. En helt ren sten kallas If (internally flawless) eller lc loup clean (luppren), därefter kommer vvs very very small inclusions, vs very small inclusions, si small inclusions till I – inclusions eller som det ofta kallas P piquet, dvs inneslutningar som i princip kan ses med blotta ögat.

Ett femte C som kommit upp alltmer är Confidence; förtroende. Med många möjligheter att köpa diamanter via Internet eller under resor till platser kända för diamantfyndigheter och handel som Sydafrika, Antwerpen eller Hong Kong uppstår många gånger frågan i vilken utsträckning man kan förlita sig på de uppgifter man får. Det är en komplex mängd av faktorer som påverkar en diamants värde och förutom att hålla reda på alla dessa uppstår frågan hur man ska man bedöma dem. Naturligtvis finns certifikat av kända institut som GIA, HRD och IGI med en oberoende bedömning av en diamants storlek, form och kvalitet. Trots att man avseende diamanter har hittat ett objektivt bedömningssätt som i princip accepteras i hela världen kvarstår ändå faktumet att diamantgradering till viss del måste bygga på en subjektiv bedömning. Diamanten är en tradingvara, varför priset ständigt kan påverkas av tillfälliga faktorer.

Det är i mot denna bakgrund som möjligheten att kunna lita på sin juvelerare, guldsmed eller annan kontaktperson är viktig. Man behöver en part som kan erbjuda en kontinuitet i relationen och därmed ge köptrygghet.

Idag har även etiska frågor som ursprungsland fått allt större betydelse. Man vill undvika så kallade blodsdiamanter eller konfliktdiamanter, dvs diamanter som blivit medel för finansiering av krig. W.A. Bolin har under åren byggt upp goda relationer med leverantörer som kan garantera konfliktfria diamanter genom den s.k. Kimberlyprocessen.

Christian Bolin