Hovjuvelerare

W.A. Bolin är svensk hovjuvelerare verksam sedan 1916, och har dessförinnan varit hovjuvelerare till sex ryska tsarer och tsarevnor sedan 1791, det vill säga sammanlagt 229 år. Att vara svensk hovjuvelerare innebär att W.A. Bolin har det svenska kungahuset och hovet som kunder och anlitas exempelvis för reparation och underhåll av de representativa smyckena som används vid högtidstillfällen som Nobelfestligheterna och kungamiddagar. De flesta av dessa smycken ägs av de så kallade Bernadottska stiftelserna, som instiftats för att säkerställa tillgången på representativa smycken för den regerande monarken med familj.

W.A. Bolin har även hedersuppdraget att bistå Kammarkollegiet och Överståthållarämbetet när de svenska kronjuvelerna tas fram för ceremoniell användning ur Skattkammaren. Föremålen i Skattkammaren är givetvis unika i sig, och även en sällsynt kombination av musei- och bruksföremål. När ett skattkammarföremål ska användas besiktigas det av W.A. Bolin som hovjuvelerare, såväl vid uttagandet ur visningsmontern som vid återställandet efter ceremonin. Noggrannare undersökningar förekommer emellanåt liksom underhåll av Skattkammarens föremål. Här bistår W.A. Bolin med sina specialkunskaper och långa erfarenhet på området.

Skattkammarens föremål där kronjuvelerna är de mest kända, ägs av svenska staten och förvaltas av Kammarkollegiet. Föremålen förvarades tidigare i Riksbanken, men är sedan 1970-talet permanent utställda i Skattkammaren på Stockholms Slott som handhas av Ståthållarämbetets visningsavdelning. Den regerande Konungafamiljen har dispositionsrätt, det vill säga, rätt att använda dem vid ceremoniella tillfällen som kröning, dop, bröllop och begravning.  Detta skedde exempelvis vid Kronprinsessans och Prins Daniels bröllop, vid Prinsessan Estelles dop liksom vid Prinsessan Madeleines och Christopher O’Neills bröllop. Vid dessa tillfällen togs arvfurstekronan samt rangkronor för medlemmar i kungafamiljen fram och placerades på framträdande plats i kyrkan under ceremonin.

Hovjuvelerare Christian Bolin