Smycken och föremål / Vintage

W.A. Bolin har efter vårauktionen V17, upphört med specialauktionerna för smycken silver och preciosa, som det ser ut idag. Utan auktionerna ökar behovet att på annat sätt  förmedla, identifiera och i allmänhet hantera historiska Bolinföremål. Det gäller även förstås andra speciella smycken och silverföremål som har blivit vår specialitet här på W.A. Bolin. Vi vill därför utveckla vår vintage-avdelning som huvudsakligen har varit en historisk utställningsavdelning. W.A. Bolin vintage består alltså av historiska W.A. Bolinföremål som är ca 50 år äldre eller antika föremål. De är med få undantag i andra hand. Våra historiska föremål kan vara tillverkade såväl i Stockholm som i Ryssland före revolutionen 1917. Det finns även föremål som är tillverkade 1916-1917 delvis i Ryssland, delvis i Sverige. Det finns ett begränsat antal historiska Bolin-föremål på marknaden, varför vi även kan vara intresserade att köpa eller förmedla ditt äldre W.A. Bolinföremål. Vi är särskilt intresserade av föremål från den ryska tiden, men även från den svenska, där särskilt 1917-1930, speciella smycken och föremål designade av Barbro Littmarck.