Butik / Vintage

W A Bolin har efter vårauktionen V17, upphört med specialauktionerna för smycken silver och preciosa, som det ser ut idag. Utan auktionerna ökar behovet att på annat sätt  förmedla, identifiera och i allmänhet hantera historiska Bolinföremål. Det gäller även förstås andra speciella smycken och silverföremål som har blivit vår specialitet här på W A Bolin. Vi vill därför utveckla vår vintage-avdelning som huvudsakligen har varit en historisk utställningsavdelning.W A Bolin vintage består alltså av historiska W A Bolinföremål som är ca 50 år äldre eller antika föremål. De är med få undantag i andra hand. Våra historiska föremål kan vara tillverkade såväl i Stockholm som i Ryssland före revolutionen 1917. Det finns även föremål som är tillverkade 1916-1917 delvis i Ryssland, delvis i Sverige. Det finns ett begränsat antal historiska Bolin-föremål på marknaden, varför vi även kan vara intresserade att köpa eller förmedla ditt äldre W A Bolinföremål. Vi är särskilt intresserade av föremål från den ryska tiden, men även från den svenska, där särskilt 1917-1930, speciella smycken och föremål designade av Barbro Littmarck.